Hakkında

Hakkında(Kapak)

 

 

 

 

 

 

TAG Platform, Kasım 2008’de tasarımın lüks değil, güvenli ve yaşanabilir çevreler için temel bir ihtiyaç olduğu bilincini yaymak üzere kurulmuştur. Yürüttüğü atölye ve eğitimler, düzenlediği toplantı ve konferanslar ve yayınlar aracılığıyla “Herkes için Tasarım” fikrini yagınlaştırmak üzere çalışmalar yapmaktadır. Haziran 2011 tarihinden beri 23 ülkeden 33 üyeye sahip “EIDD – Design for All Europe” ağının Türkiye temsilcisidir.

Tasarım Algısını ve Fiziksel Çevre Bilincini Geliştirme Derneği, fiziksel çevrenin kalitesinin artırılması ve toplumda etkin bir bilinçlendirme hareketinin başlatılması amacı ile kurulmuştur. Bu, makro ölçekte ülkede kentsel planlamayı, kent ölçeğinde fiziksel çevrenin bileşenlerini; mikro ölçekte bireylerin içinde yaşadığı mekanlardan bu mekanları oluşturan nesnelerin seçimine kadar geniş bir bilinçlendirme hareketidir.

TAG Platform, kentlerdeki görüntü kirliliğinin azalmasını, kalitesi yüksek bir çevreyi, küresel ısınma tehlikesine karşı tasarımla ve bilinçle mücadeleyi hedeflemektedir.

Dernek tüzüğüne ulaşmak için tıklayın.